jskd

R A Z P I S

FESTIVAL VIZIJE – FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2017

Likovni ustvarjalci – Fotovizije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije – Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast mladinske umetniške produkcije.

Likovni del festivala je prikaz mladinske fotografske dejavnosti. Mladi fotografi lahko na natečaju sodelujejo s serijo fotografij na razpisano temo. Natečaj je organiziran na državni ravni.

Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

 1. Na natečaj se lahko prijavijo mladi ustvarjalci med 14. in 26. letom iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tujini. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki.

 1. Fotografski natečaj je tematski. Za Fotovizije 2017 je razpisana tema ODTUJENOST.

Tema je povsem odprta, obravnavana je lahko iz intimnega, osebnega, globalnega, socialnega, metaforičnega, simbolnega… vidika, lahko je reportažna ali fikcijska zgodba. Pomembno je, da ustvarjalci s serijo fotografij- fotozgodbo presežejo zgolj beleženje stvarnosti.

 1. K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 – 7 fotografij na dano temo v digitalni obliki. Minimalna ločljivost (resolucija) fotografij je 300 dpi. Nosilcev organizator ne vrača.

 1. Strokovna komisija bo na podlagi pregleda prejetih fotografij izbrala do 10 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na posebni razstavi na državnem festivalu Vizije.

 1. Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih:

 • inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij – fotozgodbi.

 • kvaliteta izvedbe.

 1. Avtorji , izbrani na državni Festival Vizije, ki bo potekal od 19. do 21. maja 2017 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščeni najkasneje 14. aprila 2017.

 1. Prijavljeni avtorji se bodo lahko v času trajanja festivala udeležili enodnevne fotografske delavnice.

Nagrada

 1. Strokovna komisija Foto Vizij bo določila dobitnika nagrade fotovizionar.

Prijava

 1. Prijava je možna preko spletne prijavnice.

 1. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do 3. aprila 2017.

 1. Fotografije je treba poslati po običajni pošti na CD, DVD ali USB nosilcu do 3. aprila 2017

na naslov

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

s pripisom Foto Vizije.

Priložen mora biti list z osnovni podatki o avtorju (ime, priimek, naslov).

Related Images:

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov 1)