malica

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Dijak, ki se je prijavil na šolsko prehrano, prejme elektronski nosilec, s katerim se dnevno naroča na malico za naslednji dan. Izgubo ali okvaro elektronskega nosilca je potrebno javiti organizatorju šolske prehrane. Pokvarjen elektronski nosilec se nadomesti z novim (brezplačno), pri izgubi ali poškodovanju elektronskega nosilca zaradi malomarnosti dijak prejme novi elektronski nosilec ob poravnavi stroška izdelave novega, ki znaša 3 €.
Brez elektronskega nosilca ni možno naročati in prejemati obrokov.

Dijak z elektronskim nosilcem dnevno naroča malico za naslednji dan v šolski jedilnici do 11.00 ure.

PRIJAVA MALICE v primeru odsotnosti od pouka

V primeru odsotnosti dijaka od pouka na dan, ko se želi naročiti na malico, ki jo želi prejeti naslednji dan, se dijak lahko naroči od doma najkasneje do 11. ure preko spodnje povezave:

ODJAVA MALICE v primeru odsotnosti od pouka

Že naročeno malico lahko odjavite najkasneje do 8. ure zjutraj za tekoči dan preko spodnje povezave:

Če dijak naročenega obroka ne prevzame oz. pravočasno ne odjavi, mora plačati polno ceno malice, ki znaša 2,42 €. Takemu dijaku bo šola izstavila položnico za plačilo zneska neprevzetih obrokov.

 

Organizatorka šolske prehrane:
Lilijana Povalej

(Skupno 1.282 obiskov, današnjih obiskov 1)